Boliggaranti for nye studerende UngdomsboligAarhus
Boliggaranti for nye studerende

Boliggarantien gælder for nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret. Garantien er kun gældende for enkeltansøgere, 2 personer kan ikke søge.
 
Du kan tilmelde dig garantien fra 1. februar til 15. august 2023, ved at afkrydse ”tilmeldes boliggaranti” når du opretter en ansøgning. Du kan også efterfølgende tilføje garantien.
 
Boligerne, som er de boliger der har kort ventetid, vil blive tildelt efter den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.
 
Du kan kun få tildelt én bolig via denne ordning. 
 
Se yderligere vedr. boliggarantien her