Guidelines UngdomsboligAarhus
Guidelines

Du skal være mellem 17 og 35 år

Du må højest være 35 år, den dag du flytter ind i en bolig, og du kan tidligst oprette en ansøgning, den dag du fylder 17 år.
Hvis du er dansk statsborger og får tilbudt en bolig, inden du er fyldt 18 år, så sender boligforeningen en ”friholdelseserklæring” til dig sammen med din lejekontrakt. 
Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du være 18 år for at kunne undskrive din kontrakt.

Du skal være i gang - eller snart i gang - med en uddannelse

Du kan godt oprette en ansøgning, selvom du ikke har fået at vide, om du er blevet optaget på dit studie.
Du kan tidligst oprette en ansøgning 6 måneder før forventet studiestart.
Så snart du har studiedokumentation, skal du sende en kopi til os på e-mail: info@ungdomsboligAarhus.dk. Det kan f.eks. være din optagelsesmeddelelse, din indskrivningsbekræftelse eller din lærlingekontrakt, og skal være af nyere dato. Sker der efterfølgende ændringer i din studieaktivitet, skal du give os besked.
 

Hvis der opstår en pause i din studieaktivitet, er du ikke berettiget til at beholde din ansøgning, men må derimod oprette en ny ansøgning 6 mdr. inden næste studiestart.
 

Følgende godkendte fuldtidsstudier giver dig ret til at søge en bolig:

 • Videregående uddannelser
 • Ungdomsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser/Lærlingeuddannelser

Uddannelser, der ikke giver dig ret til at søge en bolig gennem UngdomsboligAarhus.dk:

 • Kurser
 • Højskole
 • Lærdansk-uddannelser
 • Ph.d.-forløb (i visse tilfælde kan der søges dispensation)
 • Aftenskole
 • Trainee/Internship (hvis ECTS point kan der søges om dispensation)

Der kan være andre muligheder - kontakt os for mere information.

Når I er to personer, der søger sammen, skal minimum den ene være under uddannelse

Når to personer søger en bolig sammen, så skal mindst den ene ansøger være under uddannelse eller have planlagt at komme under uddannelse.
Undtagelse: Skovkollegiet (boligtype 30+31+32+33+34). Her skal begge ansøgere være under uddannelse.

Du skal oprette en ansøgning for at ansøge om boliger

Din ansøgning er personlig – og det er kun dig der kan få oplysninger om den, medmindre du har lavet en fuldmagt til en anden.

Hvis du gerne vil søge om boliger alene og sammen med en anden på samme tid, så skal du oprette to ansøgninger; både én 1-personers ansøgning og én 2-personers ansøgning.
Det er kun muligt at have én ansøgning alene og én ansøgning med en anden person .
Du kan ikke udskifte, eller tilføje en ny medansøger på din ansøgning - så skal du i stedet oprette en ny og starte forfra.

Hvis du er enlig forsørger, skal du oprette en 1-personers ansøgning. Hvis du har delebørn har du også fortrinsret til at søge en 2-værelses lejlighed. Du skal sende dokumentation til os, fx fødselsattest, vandrejournal eller kopi af sundhedskort.

Ønsker du at slette din ansøgning på UngdomsboligAarhus.dk, kan du gøre det selv, når du er logget ind på din bruger.

Som enkeltperson kan du søge alle vores boliger; men enkeltpersoner vil altid komme bagerst i køen til 2-værelseslejligheder. Begge ansøgere skal flytte permanent ind i lejemålet. Sker dette ikke, vil lejemålet blive opsagt, fordi boligen da er blevet erhvervet på et forkert grundlag.Som par/venner hæfter I i fællesskab for lejemålet, dvs. at eventuelle omkostninger der måtte opstå i forbindelse med flytteopgørelsen er en fælles hæftelse (1 ½ værelses lejligheder tildeles på lige vilkår til en- og topersoners ansøgninger).

2-personers ansøgninger kan ikke søge værelser eller 1-værelses lejligheder.

Vær opmærksom på, at din medbeboers køn er tilfældigt, når du søger en delebolig. 

Du kan til enhver tid tilføje eller fjerne boliger fra din ansøgning, uden du mister anciennitet. Det er din ansøgning, du optjener anciennitet på, ikke de enkelte boliger du har søgt.

Du optjener kun anciennitet, når din ønskede indflytningsdato er inden for 6 måneder. Du kan altid rette i denne dato på din ansøgning.

Du skal genansøge hver måned

Du skal logge ind på din ansøgning mindst én gang hver kalendermåned.
Glemmer du at gensøge en måned, så er du ikke aktiv på ventelisten og optjener ikke anciennitet, før du igen logger ind. 
Anciennitet opdateres den første hverdag i måneden.

Husk at opdatere din ansøgning, hvis du skifter adresse, tlf.nr.,e-mail eller ændrer uddannelse.
Vær opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar at holde ansøgningen opdateret. 

Din ansøgning slettes hvis…

 • Du IKKE genansøger i 6 måneder i træk.
 • Du siger nej tak til en bolig, du allerede har sagt ja til.
 • Du siger nej tak til, eller ikke svarer, på et boligtilbud tre gange.
 • Hvis du ikke er studieaktiv (gælder ikke ferier). 
  Hvis der opstår en pause i din studieaktivitet, er du ikke berettiget til at beholde din ansøgning, men må derimod oprette en ny ansøgning 6 mdr. inden næste studiestart.

Dispensation

I særlige tilfælde kan der gives dispensation fra betingelserne for at få en bolig.
Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du først oprette en ansøgning her på siden,
og herefter sende en dispensationsansøgning med dit ansøgningsnummer til Det Regionale Indstillingsudvalg (RIU) på e-mail riu@kollegiekontoret.dk.

Din dispensationsansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Uddannelse, institution, optagelsesår og studieretning
 • Ansøgning (hvad søger du om dispensation fra?)
 • Begrundelse for dispensationsansøgningen
 • Dokumentation fra offentlige myndigheder, e.l. (skal medsendes hvis du søger dispensation fra ventelisten).
  Det kan fx være erklæring fra læge, psykolog, eller sagsbehandler.
  Det er vigtigt at materialet indeholder en faglig vurdering, der understøtter det, du søger.

NB

 • Der tildeles som udgangspunkt ikke toværelses lejligheder til enkeltpersoner
 • Der tildeles som udgangspunkt ikke boliger i midtbyen - der skal helt særlige forhold til, før dette vil blive bevilliget. Det anbefales derfor at søge boliger, der ligger i udkanten af Aarhus.
 • Næste møde i det Regionale Indstillingsudvalg vil blive afholdt efter behov.

Søger du dispensation for alderskriteriet, og er under 17 år, kan du ikke oprette en ansøgning. For at kunne søge dispensation, skal du sende en mail, hvori du forklarer hvorfor du ønsker at flytte til Aarhus, samt hvad dine fremtidige studieplaner er. Bliver denne godkendt, vil du få sendt oplysninger vedr. ansøgningen samt hvordan du forholder dig fremover.
Vær opmærksom på, at er du IKKE dansk statsborger, skal du være 18 år for at udfylde en ansøgning.