FAQ UngdomsboligAarhus
FAQ

Oprettelse af ansøgning

1. Hvornår kan jeg oprette en ansøgning?

Du kan oprette en ansøgning 6 måneder før du starter på din uddannelse. 
 

2. Hvornår kan jeg søge om indflytning?

Hvis du allerede er under uddannelse, kan du søge om indflytning når som helst. Hvis du ikke er startet på din uddannelse, kan du tidligst søge om indflytning 6 mdr. før, du starter på din uddannelse.
 

3. Hvor gammel skal jeg være for at oprette en ansøgning?

Du skal være mindst 17 år og højst 35 år på den dag, du flytter ind i din bolig. Du kan tidligst lave en ansøgning i den måned, du fylder 17 år. Hvis du får tilbudt en bolig, før du fylder 18 år, sender vi sammen med kontrakten en "friholdelseserklæring" til dig, hvor dine forældre eller værge skal skrive under på, at du må få boligen. Friholdelseserklæringen skal godkendes af Familieretshuset, før end du kan flytte ind i en af vores boliger. Det er dit ansvar at få sendt de korrekte papirer til Familieretshuset. 

Boliger - og søgning af disse

1. Kan jeg søge ind på en bestemt gang eller sal på et kollegie/ungdomsbolig?

Nej. Når du søger én boligtype, så søger du alle boliger af den type, der findes på kollegiet eller i ungdomsboligafdelingen. Men når du er flyttet ind, kan du de fleste steder søge om intern flytningdvs. søge om at flytte ind på en bestemt gang, værelse eller lejlighed på det pågældende sted.
 

2. Jeg har barn/børn? Hvilke kollegier/ungdomsboliger er bedst egnede til børn?

Ud fra beskrivelserne af de enkelte boliger, må du selv vurdere, hvilke boliger du finder bedst egnede til børn.
 

3. Kan jeg søge en 2-værelses, selvom jeg bor alene?

Ja, det kan du godt. Vær dog opmærksom på, at enkeltpersoner altid vil komme bagerst i køen til 2-værelseslejligheder. 
 

4. Hvad betyder de forskellige boligtyper?

Boligtype 01-09 er værelser.
Det betyder, at beboeren deler køkken med nogle af de øvrige beboere i ejendommen. I nogle tiilfælde, deler man også toilet og bad. Det vil fremgå af beskrivelse på de enkelte lejemål. Et værelse kan lejes af enkeltpersoner og kun 1-personersansøgninger vil blive accepteret. 

Boligtype 10-19 er 1-værelseslejligheder.
Disse lejligheder kan søges af enkeltpersoner og kun 1-personersansøgninger vil blive accepteret. NB: På Skovkollegiet deler man toilet og bad med nogle af beboerne i de øvrige lejligheder.

Boligtype 20-29 er 1½-værelseslejligheder. 
Disse lejligheder tildeles 1-personers- og 2-personersansøgere ligeligt.

Boligtype 30-39 er 2-værelseslejligheder (delevenlige). 
De er opdelt med to separate soveværelser. Mellem værelserne er der et entréområde, og lejligheden kan derfor nemt deles mellem to venner. Lejlighederne tildeles først og fremmest 2-personersansøgere på ventelisten, og herefter 1-personersansøgere. NB: på Skovkollegiet tildeles disse lejligheder kun 2 personer, hvoraf begge skal være under uddannelse.

Boligtype 40-49 er 2-værelseslejligheder. 
Disse lejligheder tildeles først og fremmest 2-personersansøgere på ventelisten, og herefter 1-personersansøgere (Vær opmærksom på at disse lejligheder ikke nødvendigvis er delevenlige – køkkenet eller gangområde kan være placeret med adgang fra kun det ene værelse. 

Boligtype 50 er enten 2½- eller 3-værelseslejligheder. 
Disse lejligheder tildeles først og fremmest 2-personersansøgere på ventelisten, og herefter 1-personersansøgere.

5. Galleri

Billederne i gallerierne skal opfattes som vejledende, da der kan være forskel på de forskellige boliger.

Boligareal

1. Boligareal

Boligarealerne er altid opgivet i brutto m2. Det vil sige, at fællesarealer, gangarealer, vaskekælder, osv. er inklusiv i de oplyste m2. Kig på plantegningerne for at se den reelle størrelse på boligen.

Har du spørgsmål til plantegningerne, så er du velkommen til at kontakte boligforeningen, der ejer boligen.

Ventelister og ventetider

1. Hvordan skal jeg forholde mig til ventetider?

Ventetiden er kun vejledende og afhænger af flere faktorer, fx om du vil bo på et værelse eller i en lejlighed, eller hvornår du søger en bolig. Ventetiden vil ofte være længere omkring studiestart.

Vi kan ikke forudsige,​​ hvornår der kommer en opsigelse ind, da det afhænger af: 

 • Hvor mange der siger ja/nej til et boligtilbud
 • Hvor mange der søger indflytning på samme dato
 • Hvem der ændrer sin søgning på sin ansøgning  

Ventetiderne kun vejledende, og vi ved derfor ikke mere om, hvor lang tid der vil gå.

Vær opmærksom på at 2-personers ansøgninger har fortrinsret til 2-rums boliger. De vejledende ventetiderne for 2-rums boliger er gældende for 2-personers ansøgninger. Du kan derfor ikke regne med disse ventetider, hvis du søger alene.

Det er en god idé at søge om indflytning i god tid inden studiestart, da ventelisterne oftest er kortere.


2. Hvornår kan jeg forvente at få en bolig?

Du kan se din opsparede anciennitet på din ansøgning på hjemmesiden og forholde den til de vejledende ventetider. 
 

3. Hvor lang er ventetiden, hvis jeg/vi har børn?

Familier med børn og enlige forældere med børn står på lige fod med andre 2-personers ansøgninger. Så du får altså ikke tilbudt en bolig hurtigere, hvis du har børn, eller er gravid.
 

4. Jeg er gravid. Rykker jeg så frem på ventelisten?

Nej, jf. det forrige spørgsmål. Vær dog opmærksom på, at hvis du skal være enlig forsøger, så har du mulighed for at oprette en ansøgning til 2-værelseslejligheder (opret en 1-personers ansøgning) fra 12. graviditetsuge. Husk at sende dokumentation i form af kopi af vandrejournal.
 

5. Hvad sker der, hvis min ønskede indflytningsdato er overskredet?

Hvis den ønskede indflytningsdato er overskredet, betragtes det som om, der søges indflytning hurtigst muligt. 

Genansøgning

1. Hvor tit skal jeg genansøge, og hvordan gør jeg det?

Du skal genansøge hver måned. Det er ligegyldigt, hvornår på måneden du gør det. Du genansøger automatisk, når du logger ind på din ansøgning. 

Rettelse af ansøgning

1. Min kæreste/ven skal flytte sammen med mig; jeg vil gerne have ham/hende skrevet på min ansøgning

Det kan ikke lade sig gøre at tilføje en medansøger på din ansøgning. Hvis I vil søge boliger sammen, skal I oprette en ny ansøgning. På den måde har du både en ansøgning alene og en sammen med din kæreste/ven.
Det er kun muligt at have én ansøgning med en anden person.
Det kan ikke lade sig gøre at overtage en andens ansøgning.
 

2. Jeg vil gerne slette min ansøgning sammen med min tidligere medansøger og lave en ny ansøgning med en anden medansøger, eller have vores ansøgning opdelt.

Det er ikke muligt at skifte navnet ud på en ansøger på en eksisterende ansøgning. Hvis I ikke længere ønsker at søge bolig sammen, så kan I enten få slettet jeres ansøgning eller få den delt til 2 enkeltpersonsansøgninger.


Ønskes ansøgningen slettet:
UngdomsboligAarhus sletter jeres ansøgning for jer. Vi skal bare have en skriftlig bekræftelse fra jer begge to på, at vi må gøre det. Skriv til os på mail: info@UngdomsboligAarhus.dk og oplys ansøgernummer.


Ønskes ansøgningen delt i 2 ansøgninger:
Ønsker I at få den delt i to, skal I hver især have en 1-personersansøgning. Kontakt os for at få overført jeres anciennitet - medsend studiedokumentation af ny dato. Vær opmærksom på at eventuelt brugte boligtilbud også overføres. 
Der overføres kun anciennitet efter gældende indstillingskriterier (max. 6 måneders anciennitet inden studiestart).

Hvis I har hver jeres enkeltpersonsansøgning, hvor I har optjent flere måneder end på den fællesansøgning, så sletter vi den fællesansøgning, og I fortsætter på jeres respektive enkeltpersonsansøgninger.

Røgfrie boliger

1. Røgfrie boliger

Under 'Yderligere informationer' ved hver afdeling kan du læse, om boligen er røgfri eller ej.

Husdyr

1. Regler om husdyr

Læs nærmere under 'husdyr' ved hver enkelt afdeling. 

Du kan søge blandt lejemål, hvor husdyr er tilladt, i den udvidede søgefunktion. Vær opmærksom på det er forskelligt, hvilken type husdyr der er tilladt de forskellige steder.

Når husdyr ikke er tilladt, gælder det også for besøgende.

Møbler

1. Møbler i boligen

Som udgangspunkt er din bolig ikke møbleret. Skulle der være fx skabe, eller persienner, osv. er dette oplyst under oplysninger om boligen.

På Skjoldhøj Kollegiet, Vilh. Kiers Kolligum og Ravnsbjerg Kollegiet er det muligt at låne møbler af varmemesteren, så længe lager haves.

Opsigelse

1. Opsigelse

Opsigelsesblanket finder du på din boligorganisations hjemmeside.
Se oversigt over boligorganisationerne her.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået en bolig, men ikke bliver optaget på studiet alligevel?

Hvis du ikke skal indflytte en bolig alligevel, selvom du har underskrevet en lejekontrakt, så skal du opsige boligen.
Tidlig genudlejning kan forsøges. Når du opsiger boligen, så medsend gerne afslaget fra skolen (hvis det er årsagen).

Startboliger

Startboliger

1. Startboliger

I øjeblikket ingen ledige startboliger. Ledige startboliger bliver slået på forsiden af hjemmesiden under nyheder. 

Startboligerne er for unge mellem 18 og 24 år, som har behov for og interesse i at få en uddannelse eller et arbejde, og som har et ønske om at klare sig selv og tage aktivt del i samfundet, men som har brug for lidt hjælp i hverdagen for at få bolig, pligter og gøremål til at hænge sammen. 

Det betyder, at der vil være en sociale vicevært tilknyttet, der kan støtte op om de ting, du har brug for; fx at få et netværk, komme godt på plads i din bolig, eller komme i gang med en uddannelse. 

Du kan læse mere om startboligerne her

SORAS er et tilbud om bostøtte i eget hjem til unge og voksne med autisme. 
Det udbydes af Aarhus Kommune, og du kan læse mere om det her

Andre spørgsmål

1. Ved nogle boliger står der, at man skal betale ”indskud” og ved andre, at man skal betale ”depositum”. Hvad er forskellen?

Du betaler indskud til boliger, der er bygget efter 1.1. 1999. Til boliger bygget før 1.1. 1999 betaler du depositum. Du kan søge om lån til indskuddet på www.borger.dk. Du kan ikke søge om lån til depositum. Hvad enten du betaler depositum eller indskud, får du pengene tilbage, når du flytter. Du skal selvfølgelig betale for evt. misligholdelse.
 

2. Er der mulighed for at søge om dispensation fra betingelserne for at få en bolig?

Du har mulighed for at søge om dispensation for betingelserne for at få en bolig, hvis der gør sig særlige forhold gældende, som berettiger dig til fortrin til en bestemt bolig eller et bestemt område.

Vores krav til ansøgninger om dispensation fra venteliste og dispensation fra uddannelseskrav er:
Lav en normal ansøgning på UngdomsboligAarhus.dk. Send derefter en dispensationsansøgning med dit ansøgernummer til Det Regionale Indstillingsudvalg (RIU) med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Uddannelse, institution, optagelsesår og studieretning
 • Ansøgning (hvad søger du om dispensation fra?)
 • Begrundelse for dispensationsansøgningen
 • Dokumentation fra offentlige myndigheder, e.l. (skal medsendes hvis du søger dispensation fra ventelisten).
  Det kan fx være erklæring fra læge, psykolog eller sagsbehandler.
  Det er vigtigt, at materialet indeholder en faglig vurdering, der understøtter det, du søger.

Ansøgningen sendes til RIU@kollegiekontoret.dk.

OBS: 
Der tildeles som udgangspunkt ikke 2-vær. lejlighed til enkelt-personer.
Der tildeles som udgangspunkt IKKE boliger i midtbyen - der skal helt særlige forhold til, før dette vil blive bevilget. Det anbefales derfor, at søge boliger der ligger i udenfor midtbyen.

Cookie politik

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet. En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på en brugers computer for at kunne genkende computeren og huske brugerens valg. 

Cookies på UngdomsboligAarhus.dk

Hvis du accepterer cookies på UngdomsboligAarhus' website bruger vi dem til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies:

 • Google Analytics
 • Session-cookies

Google Analytics indsamler data om trafikken på UngdomsboligAarhus.dk, såsom hvilke sider og elementer, brugerne anvender mest på websitet. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden på UngdomsboligAarhus.dk.

Session-cookies bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på websitet og huske om du f.eks. er logget in. Session-cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.  

Hvordan fjerner jeg cookies eller nulstiller mine cookievalg?

Når du har accepteret cookies fra www.UngdomsboligAarhus.dk, kan du fjerne dem ved at slette dem i din browser. 

Se vejledning til at slette cookies

MEN BEMÆRK: For at logge ind på www.UngdomsboligAarhus skal der lægges en cookie, ellers virker vores webværktøjer ikke. Gentillader du cookies, vil sitet virke igen. 

 

Du har givet samtykke til cookies. Du kan fortryde dit samtykke ved at klikke her: