Boliggaranti UngdomsboligAarhus

Om Boliggaranti

Vi vil gerne hjælpe dig med at få et sted at bo, når du starter på din uddannelse i Aarhus. Det gør vi blandet andet ved at tilbyde dig boliggaranti.

Aarhus Kommune garanterer, at alle nye studerende i byen kan få en studiebolig gennem UngdomsboligAarhus. Det gælder for 1-personersansøgere med studiestart i efterårssemesteret. 

Når du tilmelder dig boliggarantien, kommer du foran i køen på ventelisterne og bliver tilbudt en tilfældig studiebolig med indflytning i tidsrummet 15. juli til 1. januar.

I sommeren 2023 har vi en forventning om, at kunne tilbyde alle ansøgere en bolig inden studiestart.

Der er nogle særlige vilkår der gør sig gældende for boliggarantien.
Dem kan du læse mere om her
 

Hvordan søger du

Du kan tilmelde dig boliggarantien fra d. 1. februar til d. 15. august. 

Det gør du ved at oprette en almindelig ansøgning her på hjemmesiden. Når du opretter dig skal du sætte flueben i "Garantiordning".
Du kan også tilmelde dig boliggarantien efterfølgende inde på din profil.

Når du har tilmeldt dig, er det vigtigt, at du efterfølgende sender os dokumentation for, at du er blevet optaget på dit studie i Aarhus i efterårssemesteret. 
Det kan fx være et billede af din optagelsesmeddelelse, lærlingekontrakt eller indskrivningsbekræftelse.
Det kan sendes til info@ungdomsboligaarhus.dk senest den 15. august. 

Godt at vide om boliggarantien

- Du kan blive tilbudt alle de ét-rumsboliger, der kan søges på www.UngdomsboligAarhus.dk – også boliger du ikke har søgt på den normale venteliste.

- Du kan få tilbudt en bolig med overtagelse fra 15. juli – også selvom du har søgt senere indflytning på den normale venteliste.

- Hvis du siger nej til eller undlader at svare på det tilbud, du får, slettes du af garantilisten, men ikke af den almindelige venteliste.

- Du får KUN ét boligtilbud fra garantilisten

- Du kan kun søge ét-rumsboliger. Dvs. er I to, der vil bo sammen, kan I ikke få en bolig gennem boliggarantien.

- Du kan til enhver tid kontakte os for at få slettet din ansøgning til garantilisten og bibeholde din normale ansøgning.

- Du kan desværre ikke få oplyst hvilket nummer, du er på garantilisten eller hvornår du vil blive tilbudt en bolig.