Når du får et boligtilbud UngdomsboligAarhus
Når du får et boligtilbud

Hvordan får jeg et boligtilbud?

Når vi har en ledig bolig, sender vi et boligtilbud til 5 - 20 personer. Hvis der er mere end én, som siger ja tak til tilbuddet, er det den ansøger, som er forrest på ventelisten til det konkrete tilbud, der får boligen.

Hvis du har sagt ja tak til et tilbud, men ikke hører fra os kort tid efter svardatoen, er det fordi du ikke har fået boligen.
Du får IKKE besked, hvis du ikke har fået boligen.

Du vil du kunne se boligtilbud på din ansøgning, og det sendes pr. e-mail. Lejekontrakter sendes ligeledes pr. mail.

NB Når du er flyttet ind i en bolig fortsætter din ansøgning og dine afslag, dvs. dine ”nej-tak” til en bolig tæller stadig. Din anciennitet bibeholdes, så sørg for at holde din ansøgning opdateret. Hvis du ikke ændrer dine boligønsker, kan du fx risikere at få et nyt tilbud til det sted, hvor du allerede bor.

Hvis du bor udenfor postnumrene 8000-8999 får du automatisk en fordel de første 6 måneder. Du vil ikke kunne opnå denne fordel, hvis du ved oprettelse af ansøgning bor indenfor postnumrene og senere flytter til en adresse udenfor postnumrene 8000-8999. Det ændrer ikke på din plads i køen, hvis du bor langt væk og efterfølgende flytter til et område med postnummer indenfor 8000-8999 området. De vejledende ventetider tager udgangspunkt i de ansøgere der kommer udenfor disse postnumre.

Fremvisning af bolig

Fremvisning er et mellemværende mellem nuværende lejer og dig der får boligen tilbudt. Såfremt nuværende lejer har oplyst deres telefonnummer, vil det fremgå af din tilbudsmail.
Du skal selv lave en aftale for fremvisning.

Skulle telefonnummeret ikke fremgå kan du søge information om stedet her på hjemmesiden - tag eventuelt ud og se området.

Derfor er det desværre ikke altid muligt at komme ud og se en bolig.

 

Ja tak eller nej tak

Når du får et boligtilbud, skal du svare indenfor den angivne tidsfrist.
Hvis du ikke svarer, betragter vi det som et nej tak (se nedenfor).
Du kan kun have ét boligtilbud af gangen.

Ja tak
Du skal sige ja tak til dit boligtilbud direkte på din ansøgning (Du kan ikke sige ja tak pr. telefon).
Hvis der ikke er andre foran dig på ventelisten, som siger ja tak, sender vi en lejekontrakt til dig.
Hvis du har svaret ja tak til et tilbud og herefter modtaget et andet tilbud inden svarfristen er overskredet, så er den første bolig gået til en anden, og du har nu fået et nyt boligtilbud, du skal tage stilling til.
Hvis du har spørgsmål, så skal du kontakte den pågældende boligforening, som ejer den tilbudte bolig.

Din ansøgning slettes ikke, og du mister ikke din anciennitet, når du får en bolig.

Hvis du fortsat ønsker at have en aktiv ansøgning, skal du huske fortsat at genansøge én gang hver kalendermåned.
Hvis du ikke genansøger, vil ansøgningen blive slettet efter 6 måneder.

Hvis du fortryder din accept af boligtilbuddet, efter lejekontrakten er afsendt eller din accept af boligtilbuddet er videresendt til boligforeningen, vil din ansøgning blive slettet.
Du kan herefter oprette en ny ansøgning, hvis du fortsat ønsker at søge bolig gennem UngdomsboligAarhus.

Når du flytter ind i din nye bolig, skal du have ændret din folkeregisteradresse.

Nej tak
Du kan sige nej tak til boligtilbud direkte på din ansøgning på hjemmesiden.
Du kan sige nej tak til 2 boligtilbud, men tredje gang du afslår et tilbud slettes din ansøgning, og du skal oprette en ny ansøgning for igen at komme på ventelisten. 

Når du er flyttet ind i en bolig og beholder din ansøgning, tæller dine afslag, dvs. dine ”nej-tak” til en bolig stadig. Så sørg for kun at søge de boliger, du reelt er interesseret i.
Hvis du ikke ændrer dine boligønsker, kan du f.eks. risikere at få et nyt tilbud til det sted, hvor du allerede bor.

Hvornår kan jeg flytte ind?

Indflytningstidspunktet er d. 1. eller 15. i måneden.

Hvor længe kan jeg blive boende?

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der fastsætter regler for, hvornår en lejer i en kollegie- eller ungdomsbolig skal opsiges.
Hovedreglen er, at lejere skal opsiges med 3 måneders varsel i tilfælde, hvor:

  • Lejeren har fuldført sin uddannelse.
  • Lejeren har afbrudt sin uddannelse.
  • Lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest et år efter udløbet af den normerede studietid for uddannelsen.
  • Lejeren i øvrigt ikke opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen er udlejet.

Du har altid pligt til at informere om ændringer i din studieaktivitet.

Boligforeningerne kontrollerer mindst én gang om året, at beboerne er studieaktive.

NB: Der er specielle lejevilkår på Skejbo, som administreres af Aarhus Kommune.
Som udgangspunkt kan man kun bo på Skejbo i 2 år, men der er mulighed for at søge om forlængelse efter hvert andet år i yderligere 2 år.
Max lejeperiode på Skejbo er 6 år.

Hvis du vil opsige din bolig, kan du finde en opsigelsesblanket på din boligorganisations hjemmeside. 

Vil du være sikker på at modtage mails, tilbud osv. fra os?

Vær altid opmærksom på at tjekke dit spamfilter.