3822 - Fjældevænget 62-102

Husdyr: 
None allowed

Beliggenhed: Fjældevænget 62-102, 8210 Aarhus V.

Område: VEST

Antal boliger: 13 stk. 1-vær. lejligheder og 50 stk. 2-vær. lejligheder

Indstilling: Kollegiekontoret i Aarhus, tlf. 86 13 21 66

Administration: AlmenBo Aarhus, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V.
Tlf. 89 38 20 00.
Mail: post@almenbo-aarhus.dk

 

Øvrige udgifter: Vand er incl. i huslejen. Varme og el betales a'conto.

 

Yderligere informationer: Arealet er opgjort brutto. 
​Indgangsparti, trapper, gang o.lign. er medregnet.
Arealet er vejledende. Lejemålets bruttoareal vil fremgå af tilbudsbrevet.
Der er B-ordning i boligen.
Nedenstående Acontobeløb er vejledende. Kontakt AlmenBo Aarhus på tlf. 89 38 20 00 for at få oplyst det korrekte beløb.


For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at der kan være forskel på m2 angivelsen af en bolig på lejekontrakten, som baserer sig på registrering i BBR-registret og den reelle indvendige størrelse på en bolig. Forskellen skyldes at BBR-registret med- regner fællesarealer, indgangspartier mv. i angivelsen af boligens areal.


Husdyr: Det er tilladt at holde en indekat. Godkendelse skal ske af afdelingsbestyrelsen.