1404 - Vilh. Kiers Kollegium

Husdyr: 
None allowed

Beliggenhed: Snogebæksvej 11-53, 8210 Aarhus V.
Område:  NORD
Antal boliger: 630 stk. værelser
Indstilling: Kollegiekontoret i Aarhus, tlf. 86 13 21 66
Administration: Kollegiekontoret i Aarhus, tlf. 86 13 21 66.
Mail: info@ungdomsboligAarhus.dk

Øvrige udgifter: 
Forbrug af el, vand og varme er indregnet i huslejen.

 

Yderligere informationer: Arealet er opgjort brutto. 
​Indgangsparti, trapper, gang o.lign. er medregnet.
Arealet er vejledende.
Det korrekte areal vil fremgå af tilbudsbrevet.
Ubegrænset forbrug af internet er inkluderet i huslejen.

Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange mv. Beboere, som flytter ind på Vilh. Kiers Kollegium fra den 1.1.2020, har forbud mod at ryge i eget værelse. Stk. 2. Rygeforbuddet gælder også for gæster.


Husdyr: Ikke tilladt