1404 - Vilh. Kiers Kollegium

Husdyr: 
None allowed

Beliggenhed: Snogebæksvej 11-53, 8210 Aarhus V.
Område:  NORD
Antal boliger: 630 stk. værelser
Indstilling: Kollegiekontoret i Aarhus, tlf. 86 13 21 66
Administration: Kollegiekontoret i Aarhus, tlf. 86 13 21 66.
Mail: info@ungdomsboligAarhus.dk

Øvrige udgifter: 
Forbrug af el, vand og varme er indregnet i huslejen.

 

Yderligere informationer: Arealet er opgjort brutto. 
​Indgangsparti, trapper, gang o.lign. er medregnet.
Arealet er vejledende.
Det korrekte areal vil fremgå af tilbudsbrevet.
Ubegrænset forbrug af internet er inkluderet i huslejen.


Bemærk: Kollegiet står overfor en større facaderenovering.
Se mere på kollegiets egen hjemmeside.


Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, indendørs trappeindgange mv. Beboere, som flytter ind på Vilh. Kiers Kollegium fra den 1.1.2020, har forbud mod at ryge i eget værelse. Stk. 2. Rygeforbuddet gælder også for gæster.

Husdyr: Ikke tilladt