Tidsbestemt udlejning af Abildgade

07-03-2035
Boligforeningen ALBOA, har 5 lejligheder på Abildgade, 8200 Aarhus N ledig på tidsbestemte lejekontrakter løbende til 1.8.2020. 
indflytning skal ske hurtigst muligt efter aftale.
Opsigelse af lejeaftale kan fra lejers side ske med 2 mdr. varsel til den 1. eller den 15. i en måned. 

Abildgade 13, 1. th. - 2-rums lejlighed på 53 m2.
Nettoleje: 3.551 kr. + aconto varme 411 kr. + aconto el 264 kr. Indskud er på 10.800 kr.

Abildgade 13, 5. th. - 2-rums lejlighed på 53 m2.
Nettoleje: 3.551 kr. + aconto varme 411 kr. + aconto el 264 kr. Indskud er på 10.800 kr.

Abildgade 15, 3. th. - 1-rums lejlighed på 44 m2.
Nettoleje: 2.946 kr. + aconto varme 336 kr. + aconto el 217 kr. Indskud er på 8.800 kr.

Abildgade 17, 6. tv. - 2-rums lejlighed på 69 m2.
Nettoleje: 4.501 kr. + aconto varme 528 kr. + aconto el 338 kr. Indskud er på 13.800 kr.

Abildgade 19, 1. th. - 2-rums lejlighed på 53 m2.
Nettoleje: 3.551 kr. + aconto varme 411 kr. + aconto el 264 kr. Indskud er på 10.800 kr.

Telia-Stofa er signalleverandør, direkte afregning ved tilmelding.
Vedligeholdelse: B-ordning, der betales ikke henlæggelser i boperioden.
Lejlighederne er handicapegnet og der er elevator i opgangen.
Fremvisning: Henvendelse til varmemesteren i træffetiden på hverdage kl. 9.00-9.30.

Yderligere aftaler vedr. leje af boligerne skal ske ved henvendelse til Boligforeningen Alboa på udlejning@alboa.dk, eller på tlf. 87 40 67 77.

Tegninger: Abildgade