Når du får et tilbud

Hvordan får jeg et boligtilbud?

Når vi har en ledig bolig, sender vi et boligtilbud til 5 - 20 personer. Hvis der er mere end én, som siger ja tak til tilbuddet, er det den ansøger, som er forrest på ventelisten til det konkrete tilbud, der får boligen. Modtager vi en opsigelse fra samme kollegium/ungdomsbolig indenfor 8 dage, vil det ledige lejemål gå til den næste på listen der har accepteret boligtilbuddet.

Hvis du har sagt ja tak til et tilbud, men ikke hører fra os kort tid efter svardatoen, er det fordi du ikke har fået boligen.

Du får IKKE besked, hvis du ikke har fået boligen.

Du får boligtilbud på din ansøgning og sendt pr. e-mail.

Vi sender en mail til dig umiddelbart efter, du har oprettet din ansøgning.


Hvis du ikke modtager din mail, bør du tjekke dit spamfilter og/eller indstillingen i dit e-mail program. Vær sikker på, at det er din korrekte e-mail du har opgivet.
Som regel kan du indstille din mailboks, så den accepterer e-mails fra UngdomsboligAarhus og/eller e-mails med vedhæftede pdf-filer.
Kontrakten bliver sendt ud pr. email. Hvis du har hotmail eller gmail, kan der være problemer med at modtage pdf-filer med boligtilbud fra UngdomsboligAarhus.
Du bedes derfor sørge for at indstille din mail til, at kunne modtage disse filer fra UngdomsboligAarhus.


Se i din "uønskede mail", hvor velkomstmail/boligtilbud kan være havnet. 


Vil du være sikker på at modtage mails, tilbud osv. fra os?

  • Gå ind i din indbakke og vælg indstillinger (øverst til højre); flere indstillinger.
  • Vælg Forhindre uønsket e-mail; Afsendere, der er tillid til og blokerede afsendere.
  • Vælg Afsendere der er tillid til.
  • Tilføj domænerne 

@ungdomsboligaarhus.dk
@kollegiekontoret.dk 
@bk-aarhus.dk
@boerglumkollegiet.dk
@deas.dk
@praestehaven.dk
@al2bolig.dk
@bbbo.dk
@domi-admin.dk
@aabnet.dk
@bf-ringgaarden.dk
@alboa.dk
@almenbo-aarhus.dk
@lejerbo.dk
@boaarhusomegn.dk


Bemærk, at der fra nogle af boligforeningerne udsendes kontrakt med post. Det er derfor vigtigt, at din adresse på ansøgningen er korrekt. 

Tilføj vores domæne  for at modtage testmails, tilbud.

Man kan kun få ét boligtilbud af gangen. 

Ja tak eller nej tak

Når du får et boligtilbud, skal du svare indenfor den angivne tidsfrist. Hvis du ikke svarer, betragter vi det som et nej tak (se nedenfor).


Ja tak

Du skal sige ja tak til dit boligtilbud direkte på din ansøgning her på hjemmesiden (Du kan ikke sige ja tak pr. telefon). Hvis der ikke er andre foran dig på ventelisten, som siger ja tak, sender vi en lejekontrakt til dig. Hvis du har spørgsmål, så skal du kontakte den pågældende boligforening, som ejer den tilbudte bolig. 


Din ansøgning slettes ikke, og du mister ikke din anciennitet, når du får en bolig. Hvis du fortsat ønsker at have en aktiv ansøgning, skal du huske fortsat at genansøge én gang hver kalendermåned.

Hvis du ikke genansøger, vil ansøgningen blive slettet efter 6 måneder.
 

Hvis du fortryder din accept af boligtilbuddet, efter lejekontrakten er afsendt eller din accept af boligtilbuddet er
videresendt til boligforeningen, vil din ansøgning blive slettet. Du kan herefter oprette en ny ansøgning, hvis du fortsat
ønsker at søge bolig gennem UngdomsboligAarhus. Ved indflytning skal du have ændret din folkeregister adresse.


Nej tak

Du kan sige nej tak til boligtilbud direkte på din ansøgning her på hjemmesiden. Du kan sige nej tak til to boligtilbud, men tredje gang du afslår et tilbud slettes din ansøgning, og du skal oprette en ny ansøgning for igen at komme på ventelisten. 

Når du er flyttet ind i en bolig og beholder din ansøgning, tæller dine afslag, dvs. dine ”nej-tak” til en bolig stadig. Så sørg for kun at søge de boliger, du reelt er interesseret i. Hvis du ikke ændrer dine boligønsker, kan du f.eks. risikere at få et nyt tilbud til det sted, hvor du allerede bor.

Vær også opmærksom på din indflytningsdato.

Hvornår kan jeg flytte ind?

Indflytningstidspunktet er d. 1. eller 15. i måneden.

Boligstøtte

Lejligheder med eget køkken er berettiget til boligstøtte

Hvor længe kan jeg blive boende?

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der fastsætter regler for, hvornår en lejer i en kollegie- eller ungdomsbolig skal opsiges. Hovedreglen er, at lejere skal opsiges med tre måneders varsel i tilfælde, hvor:

  • Lejeren har fuldført sin uddannelse.
  • Lejeren har afbrudt sin uddannelse.
  • Lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest et år efter udløbet af den normerede studietid for uddannelsen.
  • Lejeren i øvrigt ikke opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen er udlejet.

Boligforeningerne kontrollerer mindst én gang om året, at beboerene er studieaktive.


NB: Der er specielle lejevilkår på Skejbo, som administreres af Aarhus Kommune. Som udgangspunkt kan man kun bo på Skejbo i 2 år, men der er mulighed for at søge om forlængelse efter hvert andet år i yderligere 2 år. Max lejeperiode på Skejbo er 6 år.