Forklaring til udlejningstyperne

Definition af boligtyper

I beskrivelserne af boligerne kan du se en kolonne med "type", hvor der er angivet et tal.

Udlejningstype 01-09 er værelser. Dvs. man deler køkken med andre, i nogle tilfælde deles bad og toilet. Til disse boligtyper kan der ikke søges boligsikring. De kan søges af én person. 

Udlejningstype 10-19 er 1-værelseslejligheder. De kan kun søges af én person. NB: På Skovkollegiet deler man bad/toilet med den 2-værelses lejlighed ved siden af. 

Udlejningstype 20-29 er 1½-værelseslejligheder. Lejlighederne tildeles på lige vilkår til to personer og enkeltpersoner. 

Udlejningstype 30-39 er 2-værelseslejligheder, indrettet som dubletter - dvs. med fordelingsentré. Egnet til vennepar. Lejlighederne vil først og fremmest blive tildelt til to personer. Er der ikke to personer på ventelisten, vil lejligheden blive tildelt en enkeltperson (bemærk, at på Skovkollegiet SKAL lejligheden bebos af mindst 2 personer, hvor begge skal være under uddannelse)

Udlejningstype 40-49 er 2-værelseslejligheder. Lejlighederne vil først og fremmest blive tildelt til to personer. Er der ikke to personer på ventelisten, vil lejligheden blive tildelt en enkeltperson. (Bemærk: I nogle af disse lejligheder er køkkenet i det ene rum. Der kan også være gennemgang fra det ene værelse til det andet og er derfor ikke egnet til vennepar. NB: På Skovkollegiet deler man bad/toilet med den 1-værelses lejlighed ved siden af (bemærk, at på Skejbo og Skovkollegiet (2-friends) SKAL lejligheden bebos af mindst 2 personer, hvor begge skal være under uddannelse)

Udlejningstype 50 er 2½-3-værelseslejligheder. Lejlighederne vil først og fremmest blive tildelt til to personer. Er der ikke to personer på ventelisten, vil lejligheden blive tildelt en enkeltperson.