Fire betingelser for at få en bolig

1. Du skal være mellem 17 og 35 år 

Du skal være mindst 17 år og højst 35 år på den dag, du flytter ind i en bolig. Du kan tidligst oprette en ansøgning den dag du fylder 17 år.

Hvis du får tilbudt en bolig, før du fylder 18 år, sender vi en "friholdelseserklæring" til dig sammen med lejekontrakten. Her skal dine forældre eller værge skrive under på, at du må få boligen. Friholdelseserklæringen skal godkendes af Familieretshuset, før du må flytte ind i boligen. Det er dit ansvar at sende papirene til Familieretshuset og dermed opnå godkendelse. Vær opmærksom på, at der kan være meget lang ventetid på at få udarbejdet en "friholdelseserklæring" fra Familieretshuset.
Dette er dog ikke gældende hvis du ikke er dansk statsborger.

2. Du skal være i gang - eller snart i gang med en uddannelse

Hovedreglen er, at du kan søge en bolig hos UngdomsboligAarhus, hvis du er i gang med eller skal til at gå i gang med en uddannelse.

Du kan godt oprette en ansøgning, selvom du ikke har fået at vide om du bliver optaget på studiet; dog kan du tidligst oprette en ansøgning 6 måneder før forventet studiestart. Du skal sende kopi af studiedokumentation for indeværende studieår til os (eller så snart du modtager det, hvis du ikke er startet endnu), pr. e-mail eller post. Dette kan f.eks. være din optagelsesmeddelelse, din indskrivningsbekræftelse eller din lærlingekontrakt. 


Følgende fuldtidsstudier giver dig altid ret til at søge en bolig:

 • Videregående uddannelser
 • Ungdomsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser

Uddannelser, der ikke giver dig ret til at søge en bolig gennem UngdomsboligAarhus.dk:
 

 • Kurser
 • Højskole
 • Lærdansk-uddannelser
 • Ph.d.-forløb (i visse tilfælde kan der søges dispensation)
 • Aftenskole
 • Trainee

Kontakt info@ungdomsboligaarhus.dk, hvis du er i tvivl.

Sker der ændringer i din studiestart dato, skal dette meddeles os skriftligt på info@ungdomsboligaarhus.dk
 
Du må have en ansøgning 6 mdr. inden studiestart og imens du er studerende. Hvis der opstår en pause i din studieaktivitet, er du ikke berettiget til at beholde din ansøgning, men må derimod oprette en ny ansøgning 6 mdr. inden næste studiestart.


Hvis I er to personer, der søger sammen, skal den ene være under uddannelse

På en 2-personers ansøgning, er det kun den førstanførte ansøger, der kan drage fordel af evt. fortrinsrettigheder i boligforeningerne. 

Når to personer søger en bolig sammen, er det nok, at én af ansøgerne er berettiget til en kollegie- eller ungdomsbolig.

Undtagelse: Skovkollegiet (boligtype 30+31+32+33+34) og i en type 40 på Skejbo. Her skal begge ansøgere være under uddannelse.

 

Hvornår kan jeg søge om indflytning?

Du kan flytte ind 6 måneder før, du starter din uddannelse. Hvis du allerede er i gang med en uddannelse, kan du søge om indflytning når som helst. Bemærk at du først bliver aktiv på ventelisten 6 mdr. før forventet indflytning. 
 

3. Du skal oprette en ansøgning

Din ansøgning er personlig

Det er derfor KUN dig, der kan få oplysninger om din ansøgning. Ønsker du andre skal kunne indhente oplysninger, skal der foreligge en fuldmagt.

 

Hvem kan søge 1-værelses lejligheder og 2-værelses lejligheder? 

Som enkeltperson kan du søge alle vores boliger; men

 • Enkeltpersoner vil altid komme bagerst i køen til 2-værelses lejligheder. Begge ansøgere SKAL flytte permanent ind i lejemålet. Sker dette ikke, vil lejemålet blive opsagt, fordi boligen da er blevet erhvervet på et forkert grundlag.
  Som par/venner hæfter I i fællesskab for lejemålet, dvs. at eventuelle omkostninger der måtte opstå i forbindelse med flytteopgørelsen er en fælles hæftelse.
 • 1 ½ værelses lejligheder tildeles på lige vilkår til en- og topersoners ansøgninger.
 • To personer kan ikke søge værelser eller 1-værelses lejligheder.
Vær opmærksom på, at på Mejlgade, Munkegade, Rosensgade, St. Billes Torv, Grenåvej, Kløvergården (type 04 og 08 på Vestergade) og Skelager er det tilfældigt om du kommer til at bo sammen med en mand eller en kvinde. 

Du kan søge bolig alene og sammen med en anden

Du kan både søge en bolig alene og sammen med en anden. Hvis du både vil søge alene og sammen med en anden, skal du oprette to ansøgninger.
Det er kun muligt at have én ansøgning alene og én ansøgning med en anden person .

Hvis du er enlig forsørger, skal du udfylde en enpersoners ansøgning. Hvis du har delebørn har du også fortrinsret til at søge en 2-værelses lejlighed. Du skal sende dokumentation til os, f.eks. fødselsattest eller dåbsattest. 


Du kan altid ændre din ansøgning 

Du kan til enhver tid tilføje eller fjerne boliger fra din ansøgning, uden du mister anciennitet. Det er din ansøgning, du optjener anciennitet på, ikke de enkelte boliger du har søgt.


Medansøgere kan ikke udskiftes

Du kan ikke på noget tidspunkt udskifte eller tilføje en medansøger på din ansøgning.

Det kan heller ikke lade sig gøre at overtage en andens ansøgning. Hvis du vil søge boliger sammen med en anden person, skal du oprette en ny ansøgning. På den måde får du både en ansøgning alene og en sammen med din kæreste/ven. Det er kun muligt at have én ansøgning med en anden person. 

 

Sletning og/eller opdeling af ansøgninger

Hvis du og din ven/kæreste ikke længere ønsker at søge bolig sammen, så kan I enten få slettet jeres ansøgning eller få den opdelt i 2 ansøgninger. 
Ønsker I at få den delt i to, skal I oprette 2 nye ansøgninger. Herpå får I hver tildelt det antal måneder I har optjent på den fælles ansøgning.


Ønskes ansøgningen slettet:

UngdomsboligAarhus sletter jeres ansøgning for jer. Vi skal have en skriftlig bekræftelse fra jer begge på, at vi må gøre det. Skriv til os på mail: info@ungdomsboligaarhus.dk


Ønskes ansøgningen delt i to:

Ønsker I at få den delt i to, skal I oprette 2 nye ansøgninger. Herpå får I hver tildelt det antal måneder I har optjent på den fælles ansøgning. Dog skal studieaktivitet fremvises - dette gælder begge ansøgere.
Vær opmærksom på at eventuelle svar på boligtilbud følger med på jeres nye ansøgninger. (F.eks. hvis I har sagt nej-tak til ét boligtilbud på fællesansøgningen, kan I kun få to boligtilbud på jeres nye enpersoners ansøgninger).
​Hvis I har hver jeres enpersoners ansøgning, hvor I har optjent flere måneder end på den fælles ansøgning, så sletter vi den fælles ansøgning,og I fortsætter på jeres respektive enpersoners ansøgninger.


Hold din ansøgning opdateret!

Husk at opdatere din ansøgning, hvis du skifter adresse, tlf.nr. eller e-mail. Vær opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar at holde ansøgningen opdateret. 
Hvis indflytterdatoen er overskredet, betragter vi det som om at du/I søger indflytning hurtigst muligt.


AKTIV ansøgning

Din ansøgning er aktiv:

 • 6 mdr. før din ønskede indflytningdato 

 • 6 måneder før studiestart

 • Når du husker at genansøge

Fortrinsret

Hvis du bor udenfor postnumrene 8000-8999 får du automatisk en fordel de første 6 måneder. Du vil ikke kunne opnå denne fordel, hvis du ved oprettelse af ansøgning bor indenfor postnumrene og senere flytter til en adresse udenfor postnumrene 8000-8999. Det ændrer ikke på din plads i køen, hvis du bor langt væk og efterfølgende flytter til et område med postnummer indenfor 8000-8999 området.

De vejledende ventetider tager udgangspunkt i de ansøgere der kommer udenfor disse postnumre.


Et godt tip for at få en bolig til studiestart: 

Da du først bliver aktivt søgende 6 måneder før studiestart, vil vi anbefale, du søger om indflytning i god tid.
NB: Søg kun bolig i god tid inden studiestart, hvis du kan betale huslejen.

4. Du skal genansøge hver måned

Når du har oprettet en ansøgning, skal du forny den  hver kalendermåned, for at du fortsat kan have en aktiv ansøgning.

 • Du skal bruge dit ansøgernummer og password, hver gang du genansøger.
 • Du genansøger ved at logge ind på din ansøgning.

Hvis du glemmer at genansøge

Hvis du ikke genansøger én måned, er du ikke aktiv på ventelisten den kommende måned. Når du igen har genansøgt, vil du måneden efter være aktiv på ventelisten.
Du skal altså ikke starte forfra med at søge. Dog optjener du ikke anciennitet i den måned, du ikke genansøger.


Din ansøgning slettes hvis…

 • du ikke genansøger 6 måneder i træk. Du skal starte forfra med en ny ansøgning, hvis du igen ønsker at søge en bolig.
 • svarfristen er udløbet, og du siger nej til en bolig, du først har sagt ja til. Du skal starte forfra med en ny ansøgning, hvis du stadig ønsker at søge en bolig.
 • du siger nej-tak til en bolig 3 gange.
NB Når du er flyttet ind i en bolig og beholder din ansøgning, tæller dine afslag, dvs. dine ”nej-tak” til en bolig stadig. Så sørg for kun at søge de boliger, du reelt er interesseret i. Hvis du ikke ændrer dine boligønsker, kan du f.eks. risikere at få et nyt tilbud til det sted, hvor du allerede bor.