Dispensation

I tilfælde, hvis der gør sig særlige forhold gældende, kan der gives dispensation fra betingelserne for at få en bolig (f.eks. fra ventelisten eller alderskriteriet).

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du først oprette en ansøgning her på UngdomsboligAarhus.dk. Send derefter din dispensationsansøgning med ansøgernummer til Det Regionale Indstillingsudvalg (RIU) med følgende oplysninger:
 

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Uddannelse, institution, optagelsesår og studieretning
  • Ansøgning (hvad søges?) 
  • Begrundelse for dispensationsansøgningen. Husk at dine argumenter skal rettes mod det, som er relevant for din boligsituation. Andre kan ikke søge på dine vegne
  • Dokumentation fra offentlige myndigheder m.v. (skal medsendes hvis du søger dispensation fra ventelisten) Det kan f.eks. være erklæring fra læge, psykolog eller sagsbehandler. Det er vigtigt, at materialet indeholder en faglig vurdering, der understøtter det, du søger. 
NB
  • Der tildeles som udgangspunkt ikke toværelses lejligheder til enkeltpersoner
  • Der tildeles som udgangspunkt ikke boliger i midtbyen - der skal helt særlige forhold til, før dette vil blive bevilliget. Det anbefales derfor at søge boliger, der ligger i udkanten af Aarhus.
  • Næste møde i det Regionale Indstillingsudvalg vil blive i oktober/november 2021. Relevante dokumenter skal være os i hænde senest 8 dage før. 

Søger du dispensation for alderskriteriet, og er under 17 år, kan du ikke oprette en ansøgning. For at kunne søge dispensation, skal du sende en mail, hvori du forklarer hvorfor du ønsker at flytte til Aarhus, samt hvad dine fremtidige studieplaner er. Bliver denne godkendt, vil du få sendt oplysninger vedr. ansøgningen samt hvordan du forholder dig fremover.
Vær opmærksom på, at er du IKKE dansk statsborger, skal du være 18 år for at udfylde en ansøgning.

Ansøgningen med bilag sendes til:

Det Regionale Indstillingsudvalg
c/o Kollegiekontoret
Hack Kampmanns Plads 1-3,
8000 Aarhus C

eller send en sikker mail (Vælg RIU som modtager i emnefeltet)