Andre spørgsmål

1. Opsigelse

Opsigelsesblanket finder du på din boligorganisation´s hjemmeside.
 

Boligorganisationer


2. Ved nogle boliger står der, at man skal betale ”indskud” og ved andre, at man skal betale ”depositum”. Hvad er forskellen?

Du betaler indskud til boliger, der er bygget efter 1.1. 1999. Til boliger bygget før 1.1. 1999 betaler du depositum. Du kan søge om lån til indskuddet hos Udbetaling Danmark. Du kan ikke søge om lån til depositum. Hvad enten du betaler depositum eller indskud, får du pengene tilbage, når du flytter. Du skal selvfølgelig betale for evt. misligholdelse.
 

3. Er der mulighed for at søge om dispensation fra betingelserne for at få en bolig?

Du har mulighed for at søge om dispensation for betingelserne for at få en bolig, hvis der gør sig særlige forhold gældende, som berettiger dig til fortrin til en bestemt bolig eller et bestemt område.

Vores krav til ansøgninger om dispensation fra venteliste og dispensation fra uddannelseskrav er:
Lav en normal ansøgning på UngdomsboligAarhus.dk. Send derefter en dispensationsansøgning med dit ansøgernummer til Det Regionale Indstillingsudvalg (RIU) med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Cpr-nr.
  • Uddannelse. Institution, optagelsesår og studieretning
  • Ansøgning (hvad søges?)
  • Begrundelse for dispensationsansøgning. Husk at dine argumenter skal rettes mod det, som er relevant for din boligsituation. Andre kan IKKE søge på dine vegne.
  • Dokumentation fra offentlige myndigheder m.v. (SKAL medsendes, hvis du søger om dispensation fra ventelisten). Det kan f.eks. være erklæring fra læge, psykolog eller sagsbehandler.
  • Det er VIGTIGT, at materialet indeholder en faglig vurdering, der understøtter det, du søger.
  • Der tildeles som udgangspunkt ikke 2-vær. lejlighed til enkelt-personer.
  • Der tildeles som udgangspunkt IKKE boliger i midtbyen - der skal helt særlige forhold til, før dette vil blive bevilget. Det anbefales derfor at søge boliger der ligger i udkanten af Aarhus.

Du kan også sende en ansøgning, hvor du søger dispensation fra alderskriterierne.

Ansøgningen sendes til:

Det Regionale Indstillingsudvalg
c/o Kollegiekontoret
Nordhavnsgade 1, 1.th.
8000 Aarhus C

eller til RIU@kollegiekontoret.dk