Midlertidig værelser på Hejredal

08-07-2016
Lejemålene på Hejredal udlejes for en tidsbegrænset periode, jf. lejelovens § 80, stk. 1. Lejemålet ophører således uden opsigelse den 31.1.17.
Lejemålet skal være fraflyttet kl. 12.00. Tidsbegrænsningen er begrundet i det forhold, at ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, skal nedrives til fordel for 
opførelsen af nye ungdomsboliger. Lejer er bekendt hermed, ligesom lejer er bekendt med at lejer ikke er berettiget til genhusning ved lejemålets ophør.